Akkoord CAO KLM Grond- en Cabinepersoneel 2010-2011

Gerelateerde CAO
KLM Flight Academy
FNV Bondgenoten en KLM hebben vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor zowel het grond- als het cabinepersoneel.

Naast een loonsverhoging zijn er afspraken gemaakt over een werkzekerheidsgarantie en het aanpakken van de hoge werkdruk.


Loonsverhoging
De 26.500 werknemers voor wie de cao geldt, krijgen in 18 maanden een loonsverhoging van 1,75%. Daarnaast krijgen ze een werkzekerheidsgarantie die geldt voor de duur van de cao.


FNV tevreden met resultaat
Leen van der List, vakbondsbestuurder voor het KLM cabinepersoneel: “Dit is zeker geen slecht resultaat, gezien het feit dat KLM in zwaar weer verkeert en eerst alleen een ongewijzigde voortzetting van de huidige cao wilde. De loonsverhoging is alleszins redelijk, de werkzekerheidsgarantie erg belangrijk en ik ben blij dat we daarnaast inhoudelijk een paar goede afspraken hebben kunnen maken.”


Hoge werkdruk
Werkdruk is zowel voor het grondpersoneel als het cabinepersoneel van KLM een groot probleem. Voor het grondpersoneel is afgesproken dat lokale medezeggenschap een grotere rol krijgt in het monitoren en oplossen van werkdrukproblemen. “Dat versterkt de positie van de medezeggenschap en de vakbondskaderleden op dit steeds belangrijker wordende onderwerp”, aldus Jan van den Brink, die als vakbondsbestuurder verantwoordelijk is voor het KLM Grondpersoneel.


Proefproject cabinepersoneel
Voor het cabinepersoneel wordt op korte termijn een proefproject gestart met als doel werkdruk meer te spreiden. Op langere termijn wordt de Werk- en Rusttijdenregeling voor stewards en stewardessen daardoor mogelijk herzien. Dat moet een structurele oplossing voor de problemen bieden.


Vernieuwingsagenda
De herziening van de Werk- en Rusttijdenregeling maakt onderdeel uit van een vernieuwingsagenda die de bond met KLM gaat opstellen vooruitlopend op de cao-onderhandelingen van 2011. Op de agenda moeten onderwerpen komen als levensfasebewustbeleid, opleidingen en zeggenschap voor werknemers over combinatie werk en privé.

Bron: FNV Bondgenoten, 6 mei 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...