Principeakkoord CAO Contractspelers Betaald Voetbal 2010-2014

Gerelateerde CAO
Contractspelers Betaald Voetbal
Looptijd
1 juli 2010 tot en met 30 juni 2014.

Loonmutaties
De regeling betreffende de 100% doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid blijft de komende jaren in de CAO verankerd.

Arbeidsvoorwaarden
- afspraken over: verlaging van het minimum aantal contractspelers per eerste divisieclub,

- een aanpassing van de schadeloosstelling na beëindiging van een spelerscontract,

- de mogelijkheid tot het alsnog aangaan van nieuwe verlaagde contracten,

- verlaging werkgeversbijdrage.

- verder zullen bepaalde artikelen in de huidige CAO praktijkgericht worden aangepast.

De Nederlandse Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) is een principeakkoord overeengekomen met de sociale partners VVCS en ProProf aangaande een nieuwe CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal.

Het principeakkoord zal op 11 mei a.s. in de FBO-ledenvergadering worden voorgelegd aan de bij de FBO aangesloten betaaldvoetbalorganisaties en zal tevens nog ter goedkeuring aan de leden van de VVCS en ProProf worden voorgelegd.

Bron: Vereniging van Contractspelers, 28 april 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...