Akkoord CAO Dyade 2010

Gerelateerde CAO
Dyade Zuidwest
Deze week ontvangen de leden van CNV Onderwijs die werkzaam zijn bij Dyade de tekst van het akkoord, waarin de belangrijkste afspraken voor de cao 2010 zijn vastgelegd. Als de leden met het akkoord instemmen worden de salarissen met terugwerkende kracht tot 1 januari met 0,8% verhoogd.

Omdat ook de werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling (ook 0,8%) in de salarissen wordt verwerkt zal de maandelijkse stijging feitelijk hoger zijn. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd tot 3,95%.

EVC-procedures
In de cao is het recht op een persoonlijk ontwikkelbudget vastgelegd. De hoogte van dat budget wordt vanaf 1-1-2011 in de cao geregeld. Nog dit jaar wordt gestart met het in kaart brengen van de competenties van medewerkers, te beginnen bij de assistenten A en B. Dat gebeurt via de zgn. EVC-procedures.


Minimaal 3 beleidsdagen
In het kader van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid krijgen alle medewerkers recht op minimaal drie beleidsdagen. Die dagen kunnen ook als bron gebruikt worden binnen een in overleg met de OR te ontwikkelen cafetariamodel.


De leden hebben tot 5 mei te tijd om hun mening over het akkoord kenbaar te maken.

Bron: CNV Onderwijs, 23 april 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...