Principeakkoord CAO Boekhandel 2010-2012

Gerelateerde CAO
Boek- en Kantoorvakhandel
Looptijd
1 februari 2010 tot 1 april 2012.

Loonmutaties
Op 1-7-2011 worden alle lonen structureel verhoogd met 1%.

Arbeidsvoorwaarden

- in de laatste cao zijn veel zaken aangepast, zoals functiewaardering, werkroosters enzovoort. Al deze afspraken zijn nog volop in uitvoering.

- elke werknemer krijgt een persoonsgebonden opleidingsbudget ter beschikking, ter grootte van 1% van het jaarsalaris. Dit geldt voor zowel 2010 alsook voor 2011. Dit budget wordt nog aangevuld vanuit een nieuw opleidingsfonds. Dit geld is dus alleen te besteden aan opleidingen.

- er is ook een opleidingsbonus van €100,- afgesproken voor iedereen die met succes de vakopleidingen volgt.

- tenslotte krijgt iedereen een halve studieverlofdag in 2010.

- werkgevers zullen gewezen worden op de mogelijkheid dat werknemers fiscaal vriendelijk een fiets mogen aanschaffen.

- tenslotte is afgesproken dat de cao voor iedereen zal gelden die werkzaam is in de boek en kantoorvakhandel. Er zal bij het ministerie een algemeen verbindend verklaring (AVV) worden aangevraagd.

Bron: CNV Dienstenbond, 14 april 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...