Principeakkoord CAO Brandstoffenbedrijf 2009-2011

Gerelateerde CAO
Brandstoffenbedrijf
Looptijd
1 december 2009 tot 1 juni 2011 (18 maanden)

Loonmutaties
Loonsverhoging van 0,75% per 1 mei 2010 en nogmaals 0,75% per 1 januari 2011.

Arbeidsvoorwaarden
- Het betreft de werknemers bij particuliere brandstofhandelaren, met name op kantoor, de brandstofdepots, bunkerschepen en tankwagens. Het principe-akkoord werd bereikt tussen de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) namens de werkgevers en FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond namens de werknemers.

- afspraken over levensfasebewust en loopbaanbewust personeelsbeleid.

- de extra vrije dagen voor oudere medewerkers ('leeftijdsdagen') wordt vervangen door een overgangsregeling waarbij oudere werknemers hun rechten behouden en andere werknemers een vrije dag extra toegekend krijgen. Die laatste categorie kan dan later geen aanspraak meer maken op de oude regeling.

- afspraken over Erkenning Verworven Competenties (EVC) en scholing, zodat werknemers hun opgedane kennis en ervaring kunnen laten formaliseren.

Bron: Nove, 9 april 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Je rechten en arbeidsvoorwaarden

 

Loading...