AVV CAO Zoetwarenindustrie 2010-2011

Gerelateerde CAO
Zoetwaren
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie 2010-2011.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 april 2010, nr. 5614, onder UAWnr. 11006. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...