Principeakkoord CAO Brandstoffenbedrijf 2009-2011

Gerelateerde CAO
Brandstoffenbedrijf
FNV Bondgenoten vraagt de leden in het brandstoffenbedrijf in te stemmen met een principeakkoord voor de cao. Dit akkoord betekent op jaarbasis een structurele loonsverhoging van 1%, het hoogst haalbare in tijd van crisis. En ouderendagen worden omgezet in een loyaliteitsdag.

Onder de cao voor het brandstoffenbedrijf vallen veelal kleinere bedrijven die handelen in brandstoffen, met uitzondering van de verkoopmaatschappijen van internationaal opererende oliemaatschappijen. De branche telt 2000 werknemers. De cao heeft een looptijd van 1 december 2009 tot 1 juni 2011 (18 maanden).

Belangrijkste punten uit het principeakkoord:

De eerste loonsverhoging is per 1 mei in plaats van 1 juni 2010

Voor de werknemers met de laagste lonen hebben we een vloer kunnen afspreken: per procent loonsverhoging tenminste 21,75 euro per maand erbij

Weliswaar krijgt niemand er nog ouderendagen bij vanaf 1 januari 2011, maar vanaf die datum krijgen alle werknemers zonder ouderendagen en die 5 jaar in de sector werkzaam zijn er wel een vakantiedag per jaar bij; de loyaliteitsdag

De laatste jeugdlonen in de cao zijn geschrapt

Ook over het behalen van EVC’s (ervaring omzetten in erkende certificaten) en loopbaanadvies zijn afspraken gemaakt

Er zal alleen nog maar met erkende, NEN-gecertificeerde uitzendbureaus worden gewerkt
Bron: via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Je rechten en arbeidsvoorwaarden

 

Loading...