Principeakkoord CAO Aviapartner Cargo 2010-2011

Gerelateerde CAO
DNATA
Aviapartner Cargo en De Unie hebben een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 15 maanden.

De werknemers van Aviapartner krijgen een structurele loonsverhoging van 1,25% per 1 februari 2011 en werkgelegenheidsgarantie.

Extra weekenden
Gedurende de periode van 1 april 2010 tot 1 april 2011 kunnen er, eenmalig dus, 39 weekenden ingeroosterd worden. Nu zijn dit er 35. Dit betekent dat werknemers in plaats van 17 vrije weekenden 13 vrije weekenden in één jaar hebben. Het bedrijf heeft toegezegd werknemers alleen meer dan 35 weekenden in te zetten als dat écht nodig is.


Afbouwregeling
Werknemers krijgen een hogere ploegentoeslag als gevolg van het toegenomen aantal weekenden. Dit zal weer komen te vervallen wanneer na afloop van de looptijd van de nieuwe cao het aantal te werken weekenden weer naar 35 wordt verlaagd. De afbouwregeling wordt ook gewijzigd waarbij meer rekening gehouden wordt met de lengte waarin een werknemer in een bepaald rooster werkzaam was.


Vaststelling roosters
De procedure voor het vaststellen van dienstroosters is ook gewijzigd. Reden daarvan is dat het steeds onvoorspelbaarder is wanneer vliegtuigen landen en vertrekken. Schema's worden vaker dan vroeger gewijzigd en dat vraagt om meer flexibiliteit. Bij de procedure hiervoor hebben werknemers zelf, de afdelingscommissie of de roostercommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgever en de Ondernemingsraad inspraak.


Ledenbijeenkomst
De Unie organiseert een bijeenkomst waar leden vragen kunnen stellen over het cao-akkoord. Deze wordt gehouden op zaterdag 3 april vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur in de kantine van het Aviapartner gebouw. De leden kunnen tot donderdag 8 april 12.00 uur stemmen over de cao.

Bron: De Unie, 25 maart 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...