AVV CAO Technisch Installatiebedrijf 2010-2011

Gerelateerde CAO
Metaal en Techniek Installatiebedrijf
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Technisch Installatiebedrijf 2010-2011.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 maart 2010, nr. 4644, onder UAWnr. 10998. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...