AVV CAO Mortel 2010

Gerelateerde CAO
Mortel
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 februari 2010, nr. 2605, onder UAWnr. 10978. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...