AVV CAO Kartonnagebedrijf 2010

Gerelateerde CAO
Kartoflex
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 februari 2010, nr. 2604, onder UAWnr. 10979. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...