CAO’s maken ruimte voor Wajongers

Gerelateerde CAO
Verzekeringsbedrijf Buitendienst
Raet heeft in de CAO 2010 aangegeven meer aandacht te gaan besteden aan Wajongers. Eerder dit jaar is in de principeakkoorden van grondstoffenproducent ICO Holland en het Verzekeringsbedrijf ook een stage- of werkervaringsplaats voor een jonggehandicapte opgenomen.

In het principeakkoord van Raet staat: "Hoewel binnen Raet voor Wajong’ers geen belemmering is om in dienst te treden, erkent Raet dat - vanuit maatschappelijk belang - deze groep jongeren extra aandacht verdient. Daarom is Raet bereid een inspanningsverplichting aan te gaan met als doel om tijdens dit CAO-jaar twee Wajong’ers die aan het gestelde profiel van de vacature voldoen in dienst te nemen, daarbij gebruik makend van eventuele subsidiemogelijkheden. Hiertoe zal Raet nieuwe en passende vacatures kenbaar maken bij de daartoe geëigende instellingen en instanties".

Bron: De Unie, 16 februari 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...