AVV CAO Goud- en zilvernijverheid 2010-2011

Gerelateerde CAO
Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Goud- en Zilvernijverheid.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 februari 2010, nr. 2271, onder UAWnr. 10972. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...