Principeakkoord CAO Raet 2010

Gerelateerde CAO
Raet
Looptijd
1 januari 2010 t/m 31 december 2010

Loonmutaties
1 januari 2010 structureel 1%


Arbeidsvoorwaarden
- Loonsverhoging (afhankelijk van functioneren en salarispositie) van gemiddeld 1,75% (bandbreedte is 0% - 3,25%).

- Werknemersdeel WGA-premie (ongeveer 0,23%) wordt ook in 2010 geheel door Raet betaald.

- Indexatie van overwerkgrenzen en standby-vergoedingen met eveneens 1,75%

- Er komt een extern onderzoek naar Mobiliteit binnen Raet.

Bron: De Unie, 16 februari 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...