Principeakkoord CAO Dagbladjournalisten 2009-2010

Gerelateerde CAO
Dagbladjournalisten
Looptijd
1 april 2009 t/m 31 december 2010

Loonmutaties
geen

Arbeidsvoorwaarden
- Het werknemersdeel van de VUT-premie in 2010, t.w. 1,4% van de VUT-grondslag, wordt éénmalig, voor het jaar 2010, voor rekening van de werkgever afgedragen. Partijen verwachten dat VUT-premieheffing na 2010 niet meer nodig zal zijn. Indien in de loop van 2010 mocht blijken dat na 2010 een restfinanciering t.b.v. de VUT overblijft, dan is dat gegeven onderdeel van het CAO-overleg 2011.

- Er wordt in de periode 2010-2012 een nieuw Instroomproject Jonge Journalisten gerealiseerd, gelijk aan de opzet en spelregels van het Instroomproject 2008-2010 (P2.1 van de CAO-DJ 2007-2009).

- Partijen zullen gedurende de looptijd van de CAO een onderzoek doen in hoeverre op redacties gebruik wordt gemaakt van gedetacheerde journalistieke medewerkers op basis van zgn. payroll- of uitzendconstructies om te beoordelen of er mogelijk sprake is van ongewenste situaties. De resultaten van het onderzoek worden ingebracht in de studiecommissie Modernisering van de CAO.

Bron: NVJ, 2 februari 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...