AVV CAO HIDHA 2010

Gerelateerde CAO
HIDHA | Huisarts in dienst bij huisarts
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Huisarts in dienst bij een huisarts.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 februari 2010, nr. 1612, onder UAWnr. 10968. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...