Principeakkoord CAO Verzekeringsbedrijf 2009-2011

Gerelateerde CAO
Verzekeringsbedrijf Buitendienst
Looptijd
1 december 2009 t/m 31 mei 2011

Loonmutaties
1 maart 2010 structureel 0,9%
1 februari 2011 structureel 0,5%


Arbeidsvoorwaarden
- Er zijn afspraken gemaakt over het in lijn brengen van de CAO met de wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling. Dit houdt onder meer in dat vakantie en arbeidsduur niet meer afhankelijk zijn van leeftijd. Met de vakorganisaties zijn overgangsmaatregelen afgesproken.

- Om de inzetbaarheid van werknemers verder te vergroten, zijn ook afspraken gemaakt over loopbaanchecks en ervaringscertificaten. Daarnaast wordt extra ruimte geboden om beter in te spelen op het spitsuur van het leven en het vervullen van zorgtaken.

- Het project ‘Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid’ is verlengd. In dit kader is tevens een werkervaringsproject overeengekomen voor Wajong’ers.

- Er is afgesproken een studie te doen naar de indexering van de pensioenen. Verder zal een studie worden gedaan naar de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van de pensioenregeling.

Bron: Verbond van Verzekeraars, 15 januari 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...