Stakingsmelding: Akzo Nobel

Gerelateerde CAO
Akzo Nobel Nederland HP
FNV Bondgenoten zal haar leden oproepen om in de vierde week van januari 24-uursstakingen te voeren.

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (hierna: Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Bron: FD, 7 januari 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...