AVV CAO VACO 2010

Gerelateerde CAO
VACO | Banden- en Wielenbranche
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Banden- en Wielenbranche.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 januari 2010, nr. 282, onder UAWnr. 10957. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...