Akkoord CAO Binnenscheepvaart 2010-2012

Gerelateerde CAO
Binnenvaart (Verlopen)

Looptijd
1 april 2010 t/m 31 maart 2012


Loonmutaties
1 april 2009 structureel 1% (deze verhoging is verschuldigd na de Algemeen Verbindendverklaring)
1 april 2010 structureel 0,5%
1 april 2011 structureel 0,5%

Arbeidsvoorwaarden
Het is inzet van cao-partijen om de regeling voor de gehele sector te doen gelden. Hiertoe zullen partijen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de daarvoor in aanmerking komende bepalingen indienen. Indien de CAO niet algemeen verbindend verklaard wordt, dan treedt de CAO niet in werking.

Bron: CNV Dienstenbond, 6 januari 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...