AVV CAO Mode en Sport 2009-2010

Gerelateerde CAO
Retail Non Food | Fashion Sport & Lifestyle (Nieuwe medewerkers)
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mode- en Sportdetailhandel.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 december 2009, nr. 19479, onder UAWnr. 10951. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...