AVV CAO Textielverzorging 2009-2012

Gerelateerde CAO
Textielverzorging
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Textielverzorging.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 november 2009, nr. 17371, onder UAWnr. 10941. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...