AVV CAO Bouw 2009-2010 (CAO Bouwnijverheid)

Gerelateerde CAO
Bouw en Infra | Bouwbedrijf
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 november 2009, nr. 17266, onder UAWnr. 10940. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...