Principeakkoord CAO Woondiensten 2009-2010

Gerelateerde CAO
Woondiensten | Woningcorporaties
Looptijd
1 januari 2009 t/m 31 december 2010

Loonmutaties
1 oktober 2009 structureel 1,5%
november 2009 eenmalig 1,25%
1 oktober 2010 structureel 1%

Arbeidsvoorwaarden
- Voortaan is het toegestaan werknemers betere arbeidsvoorwaarden aan te bieden dan de minimumvoorwaarden die in de CAO zijn bepaald.

- Er zijn afspraken gemaakt voor meer maatwerk op corporatieniveau, waaronder de mogelijkheid voor werknemers om 4 dagen van 9 uur te werken.

- Werknemers krijgen beschikking over een individueel loopbaanbudget van € 4.500. Bovendien komt er een collectieve voorziening ter waarde van € 1.750.000 voor de loopbaanontwikkeling van werknemers. Door middel van coachingsgesprekken kunnen werknemers met dit budget continu blijven werken aan hun eigen inzetbaarheid. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen jaarlijks 28 uur extra roostervrije uren kopen uit hun individueel loopbaanbudget.

- De vergoedingen en toeslagen worden met ingang van 1 januari 2010 verhoogd met 2,5%. Verder ontvangen werknemers die hun privé-auto verplicht zakelijk gebruiken een kilometervergoeding van € 0,37 bruto met een bodembedrag van € 25 bruto per dag dat de privé-auto ter beschikking is gesteld.

Bron: FNV Bouw, 27 oktober 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...