AVV CAO Architectenbureaus 2009-2010

Gerelateerde CAO
Architecten
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 oktober 2009, nr. 16099, onder UAWnr. 10937. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...