AVV CAO Metalektro 2010-2011

Gerelateerde CAO
Metalektro HP
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Metalektro Hoger Personeel 2010-2011.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 mei 2010, nr. 8114, onder UAWnr. 11020. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...