Principeakkoord CAO Zoetwarenindustrie 2009-2011

Gerelateerde CAO
Zoetwaren
Looptijd
1 juli 2009 t/m 31 maart 2011

Loonmutaties
1 oktober 2009 structureel 1,75%
1 juli 2010 structureel 1,4%
1 december 2010 eenmalig € 150,

Arbeidsvoorwaarden
- Verhoging van pensioenpremie voor koek en snoep naar een niveau van 16,7% per 1 januari 2010.

- De vergoeding van overwerk op zaterdag van 7.00-15.00 uur wordt verhoogd van 35% naar 40%.

- In de CAO zal de nieuwe Arbeidstijdenwet worden opgenomen. In afwijking van de nieuwe Arbeidstijdenwet kunnen er in roosters maximaal 5 nachtdiensten worden ingeroosterd. Indien werkgever hiervan wil afwijken, kan dit slechts in overeenstemming met OR of PvT en bij afwezigheid hiervan met de vakorganisaties.

- De premie voor het Sociaal Fonds voor de Zoetwarenindustrie wordt gelijkgesteld aan het niveau van Koek, op 0,3%. Mocht blijken dat 0,3% heffing onvoldoende is dan zal dit percentage worden aangepast aan het niveau dat wel kostendekkend is.

- Verhoging uitkering tweede ziektejaar naar 100%.

Bron: FNV Bondgenoten, 9 oktober 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...