Principeakkoord CAO Recreatie 2009-2010

Gerelateerde CAO
Recreatie
Looptijd
1 juli 2009 t/m 30 juni 2010.

Loonmutaties
1 oktober 2009 structureel 0,75%

Arbeidsvoorwaarden
- Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen zich inspannen 300 extra leerwerkplaatsen te realiseren.

- Vakbonden zullen een plan van aanpak opstellen om ervoor te zorgen dat schoolverlaters (die langer dan drie maanden werkloos thuis zitten) kennis kunnen maken met de branche.

- Als gevolg van de problematiek met de pensioenen zal de pensioenpremie met 3% omhoog gaan. Bij de ‘waardering’ van dit akkoord moet in acht genomen worden dat de werkgevers hiervan de helft voor hun rekening nemen. Wanneer dit verrekend wordt, is dit 0,9% van de loonsom.

Bron: FNV Bondgenoten, 31 juli 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...