AVV CAO Groothandel Bloembollen 2009-2010

Gerelateerde CAO
Groothandel Bloembollen
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloembollen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 juli 2009, nr. 11390, onder UAWnr. 10924. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...