FNV en CêlaVíta oneens over loonsverhoging

Gerelateerde CAO
CêlaVíta
FNV Bondgenoten en CêlaVíta begonnen hun overleg op woensdag 29 april met een harde confrontatie. CêlaVíta vindt dat de bonden feitelijk geen loonsverhoging mogen vragen, FNV Bondgenoten vindt een loonsverhoging van 1,5% echter verantwoord.

FNV Bondgenoten voelt niets voor loonmatiging in winstgevende voedingsmiddelen-bedrijven, omdat het in andere sectoren slecht gaat. CêlaVíta heeft het lastig en boekte vorig jaar slechts een bescheiden resultaat. Ook voor dit jaar wordt een bescheiden resultaat verwacht.

Inzet FNV Bondgenoten

Op basis van de toelichting door de directie heeft FNV Bondgenoten aangegeven bereid te zijn om genoegen te nemen met een beduidend lagere loonstijging, mits kwalitatieve afspraken gemaakt kunnen worden.

Deze moeten gaan over:    • Inkomensverhoudingen in het bedrijf

    • Positie uitzendkrachten/ deeltijdwerknemers

    • Levensfasebewust personeelsbeleid

    • Werkgelegenheid

    • Scholing


Van uitzendkracht naar vaste medewerker

Er werken veel uitzendkrachten bij CêlaVíta. FNV Bondgenoten wil dat binnen vier maanden alle vaste arbeidsplekken in CêlaVíta door vaste medewerkers worden bezet. Het aanwijzen van vaste werkplekken gebeurt in nauw overleg met de kaderleden van de bonden. Zij weten immers welke vaste plekken door uitzendkrachten bezet worden, aldus de vakbond. Daarnaast wil FNV dat CêlaVíta een concreet plan maakt over verdere terugdringing van de inzet van uitzendkrachten.

Bron: FNV Bondgenoten, 9 mei 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...