Principeakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2019

Gerelateerde CAO
Sociale Werkvoorziening

Looptijd
Deze nieuw overeengekomen cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 1,23% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 1,34% loonsverhoging per 1 januari 2020

Arbeidsvoorwaarden

– De nieuwe cao SW geldt alleen voor werknemers onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en niet voor werknemers die onder de Participatiewet vallen.

Documenten

Bron: FNV, 18 september 2019 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...