Eindbod CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021

Gerelateerde CAO
Groothandel Bloemen en Planten

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 (2 jaar).

Loonmutaties
– 2,50 % loonsverhoging per 1 januari 2020
– 2,25 % loonsverhoging per 1 januari 2021
– 0,5% eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering in december 2019
Maximering verhogingspercentages op maximum salarisgroep 6.

Documenten

Bron: FNV, 1 oktober 2019 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...