Principeakkoord CAO Provimi 2009

Gerelateerde CAO
Provimi Petfood
Arbeidsvoorwaarden
De cao graanbewerkende en –verwerkende industrie wordt bij Provimi van toepassing met enkele aanpassingen. Alle functies bij Provimi zullen opnieuw worden beschreven en gewaardeerd volgens een erkend functiewaarderingssysteem. Werknemers zullen op basis daarvan worden ingedeeld in de loonschalen van de graan cao. Voor een aantal werknemers betekent dat een hogere inschaling. Voor andere werknemers kan dat leiden tot lagere inschaling, maar hun loon wordt niet verlaagd of ‘bevroren’ zoals de directie aanvankelijk wilde. Deze werknemers krijgen een PT (Persoonlijke Toeslag) ter grootte van het verschil en die PT telt ook mee voor de berekening van ploegentoeslag, vakantiegeld en pensioenopbouw. Over de PT wil de directie echter geen loonsverhoging of overwerktoeslag betalen.
Met uitzondering van de drieploegendienst krijgen (behouden) de werknemers 13 roostervrije dagen. De toeslag voor 2-ploegendienst gaat van 12 naar 13%, voor de 3-ploegendienst van 17 naar 18% en voor een 5-ploegendienst van 25 naar 28%. Bovendien hebben de 5-ploegenwerkers ook gewoon recht op vrije feestdagen (of een extra beloning volgens de cao als zij op die dagen moeten werken). Over alle ploegentoeslagen zal ook vakantiegeld worden berekend.
Het seniorenbeleid wordt verbeterd en ook de loondoorbetaling bij ziekte wordt verbeterd (onder andere doorbetaling ploegentoeslag en aanvulling tot het zevende ziektejaar bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
De vrije Goede Vrijdag in Doetinchem vervalt, maar het totale aantal vakantiedagen gaat van 24 naar 25 dagen. Voor alle vestigingen geldt de 6% resultaten uitkering.
Bron: FNV Bondgenoten, 9 mei 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...