AVV CAO Transport 2009

Gerelateerde CAO
Beroepsgoederenvervoer | Transport
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2009.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23-04-2009, nr. 77, onder UAW Nr. 10908. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...