Principeakkoord CAO Plukon 2009-2010

Gerelateerde CAO
Plukon Poultry
Looptijd
1 jaar

Loonmutaties
Structurele loonsverhoging 2% per periode 5
0,5% eenmalige uitkering in periode 5
Invoering verhoogde ploegentoeslag per 1 januari 2010

Arbeidsvoorwaarden
- Verbetering ploegentoeslag

De vergoeding voor het werken in ploegen gaat met ingang van 1 januari 2010 niet meer volgens de matrixtoeslag. Afgesproken is dat werknemers in een tweeploegendienst een toeslag van 12,5% gaan ontvangen en dat de werknemers in een drieploegendienst een toeslag van 18,33% gaan ontvangen. Werknemers in tweeploegendienst in de OVB geldt bovendien dat als zij eenmaal per 8 weken op zaterdagmiddag werken over die uren de matrixtoeslag ontvangen in plaats de ploegentoeslag. Afhankelijk van de werktijden levert de ploegtoeslag ongeveer 2 tot 6% meer salaris op, afhankelijk van de tijden waarop gewerkt wordt. De toeslag voor het ophangen van levend pluimvee is daarmee komen te vervallen.

- Inzet leerlingen via BBL

Plukon wil 13 BBL-ers in dienst nemen die middels een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) hun MBO diploma kunnen halen. Per week werken zij vier dagen bij Plukon en gaan zij één dag naar school. De BBL-ers krijgen een leer-arbeidsovereenkomst en worden beloond volgens salarisschaal A van de Plukon cao, waarbij jeugdigen worden beloond volgens

de volgende staffel: 17-jarige 60%, een 18-jarige 70% een 19-jarige 80% en 20 jaar en ouder 90% van de A-schaal.

- Onderzoek beperking flexibel werken

Inmiddels is reeds een start gemaakt met het onderzoek naar het beperken van de flexibiliteit in de werkroosters. De uitkomsten van dit onderzoek zullen hopelijk aanknopingspunten bieden om in een volgende cao de flexibiliteit in de werktijden terug te dringen.

- Verbod op inschakeling payroll-bedrijven

De directie is akkoord gegaan om geen gebruik te maken van payroll-bedrijven.

Bron: FNV Bondgenoten, 9 mei 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...