AVV CAO Huis-aan-Huisbladjournalisten 2009

Gerelateerde CAO
Huis-aan-Huisbladjournalisten
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huis-aan-Huisbladjournalisten 2009.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 05-3-2009, nr. 44, onder UAW Nr. 10897. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...