Principeakkoord CAO’s TNT 2008-2009

Gerelateerde CAO
PostNL A-Deel
Gerelateerde CAO
PostNL B-Deel
Looptijd
1 april 2009 tot 1 april 2012

Loonmutaties
1 april 2010 structureel 1%
1 april 2011 structureel 1%

Arbeidsvoorwaarden
De nieuwe CAO’s omvatten een aparte CAO Productie voor zittende en nieuwe productiemedewerkers van TNT Post, een nieuwe CAO voor postbezorgers en een nieuwe CAO voor zaterdagbestellers. Alle met een looptijd van 3 jaar. Er worden nog afspraken gemaakt over een eenjarige CAO voor medewerkers bij de overige bedrijfsonderdelen van TNT in Nederland. De CAO Productie betekent een inkomensdaling voor de medewerkers. Voor de zittende medewerkers is een afgewogen pakket aan overgangsmaatregelen afgesproken. Het bruto inkomen van een medewerker in de CAO Productie daalt met ongeveer 15%. TNT compenseert voor alle betrokken medewerkers dit inkomensverlies tot 95% van het huidige inkomen, gedurende een periode die afhankelijk is van leeftijd en dienstjaren. Medewerkers van 50 jaar en ouder krijgen tot 95% gecompenseerd tot aan de eerst mogelijke vertrekdatum. Per 1 april 2010 én per 1 april 2011 is een structurele loonstijging van 1% afgesproken. TNT Post stimuleert de externe mobiliteit van productiemedewerkers door voor de komende 5 jaar een mobiliteitsbudget beschikbaar te stellen voor alle voltijd- en deeltijdwerkers. Voor medewerkers die vanaf 1 april 2009 in dienst treden geldt een CAO Productie op een substantieel lager niveau. De nieuwe CAO’s voor zowel postbezorgers als zaterdagbestellers, die lopen vanaf 1 april 2009 tot 1 april 2012, kennen een beperkte inkomensgroei. Afgesproken is dat ook met de CAO TNT schalen 1 t/m 13 (overige medewerkers, niet vallend onder de CAO Productie) een wezenlijke besparing wordt gerealiseerd. Over deze CAO zal nog nader overleg plaatsvinden.

Bron: TNT, 9 maart 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...