Principeakkoord CAO Fundeon 2012

Gerelateerde CAO
Fundeon

Looptijd
Looptijd cao: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
– Collectieve loonstijging van 1 procent per 1 april en 0,75 procent per 1 augustus 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– De maximaal overeen te komen arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst bedraagt maximaal 8,5 uur per werkdag.
– In de situatie waarbij de werknemer ten minste twee maanden arbeidsongeschikt aaneengesloten is geweest, wordt de wettelijke vervaldatum verlengd met drie maanden. Indien de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie arbeidsongeschikt wordt en dit aan de werkgever meldt, dan vervallen de resterende vakantiedagen niet. Deze tekst is in aanvulling op de nieuwe wetteksten met betrekking tot vakantie: de wettelijke vakantiedagen (20) vervallen op 1 juli van het daaropvolgende jaar.
– De cao tekst met betrekking tot de eindejaarsuitkering wordt aangepast waarmee duidelijk wordt verwoord dat indien een werknemer gedurende een bepaalde periode geen salaris geniet de eindejaarsuitkering naar rato wordt berekend.
– Via het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) stellen werkgever en werknemer het ontwikkelingsbudget vast. De werkgever heeft de intentie hier bij de besteding van het budget meer invloed bij de werknemer neer te leggen.

Bron: CNV Vakmensen, 28 juni 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...