Principeakkoord CAO HIDHA 2019-2021

Gerelateerde CAO
HIDHA | Huisarts in dienst bij huisarts

Looptijd
De cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021.

Loonmutaties
– 3,0% loonsverhoging per 1 september 2019
– 3,0% loonsverhoging per 1 augustus 2020

Arbeidsvoorwaarden
– In de vorige cao staat dat als parttime Hidha’s gedurende een periode van 26 weken meer dan 10% overwerken (diensten uitgezonderd), ze hun werkgever kunnen verzoeken de omvang van het dienstverband uit te breiden. Om te voorkomen dat overwerken ‘structureel’ wordt, is afgesproken dat deze periode wordt verkort van 26 naar 13 weken.
– De LHV en LAD vinden de vergoeding voor het verrichten van diensten op de Huisartsen Diensten Structuur niet brancheconform, daarom willen ze gezamenlijk optrekken richting de NZa om de vergoeding te verhogen.

Documenten

Bron: LHV, 23 mei 2019 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...