Principeakkoord CAO Defensie 2009-2010

Gerelateerde CAO
Defensie

Looptijd
1 maart 2009 - 28 februari 2010


Loonmutaties
1 maart 2009 structureel 1%
Eindejaarsuitkering (nov 2009) verhoogd met 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
De uitbetaling van de eindejaarsuitkering zal voortaan in november plaatsvinden.

In augustus 2009 krijgen de dan in dienst zijnde actief-dienenden (burgers en militairen) en de UKW'ers, FLO'ers en wachtgelders een eenmalige uitkering van 0,35%. Ook reservisten krijgen deze uitkering indien zij in de periode januari 2009 tot en met augustus 2009 feitelijk hebben gediend.

De franchise woon-werkverkeer openbaar vervoer (en niet per OV bereikbare plaatsen) gaat omlaag met € 10,- per maand.

De rekenregel bij de tegemoetkoming dagelijkse reizen naar niet per OV bereikbare plaatsen wordt gebaseerd op 30 cent per km.

De begrenzing van maximaal 3 zones bij een gecombineerd NS-abonnement wordt opgeheven.

Militairen die geen eigen huishouding hebben en die niet inwonend zijn krijgen 4 keer per 4 weken recht op een reiskostenvergoeding.

De inhouding huisvesting voor militairen zonder eigen huishouding gaat omlaag van 5,6% naar 3,6%.

De kosten van een bezichtigingsreis worden - onder voorwaarden - vergoed.

De eigen bijdrage onderwijskosten buitenland komt met ingang van schooljaar 2008/2009 te vervallen.

In de toelage buitenland wordt extra rekening gehouden met het verlies van inkomen van de meeverhuizende partner en met het aanhouden van een woning in Nederland.

Bron: FNV ABVAKABO, 24 februari 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...