Principeakkoord CAO Uitvaartverzorging 2010-2011

Gerelateerde CAO
Uitvaartverzorging
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartverzorging.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21-1-2009, nr. 13, onder UAW Nr. 10879. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...