Principeakkoord CAO DHL Express 2019-2020

Gerelateerde CAO
DHL Express

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 juni 2019
– 1,75% loonsverhoging per 1 december 2019
– 1,75% loonsverhoging per 1 juni 2020
– 1,75% loonsverhoging per 1 december 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Dienstrooster wordt 14 dagen vooraf bekend gemaakt (in plaats van 10 dagen).
– Voor 60-plussers komt de mogelijkheid om 80% te gaan werken, tegen 90% van hun salaris en 100% van hun pensioenopbouw.
– De vergoeding van € 0,47 per gewerkte dag voor Rijdend personeel wordt afgeschaft.
– Nulurencontracten worden alleen nog op verzoek van de medewerker afgesloten.
– Het functiegebouw wordt toegankelijker: elke 5 jaar worden de functiebeschrijvingen geactualiseerd en het functiegebouw (in welke schalen zitten de cao-functies) wordt voor iedereen inzichtelijk.

Documenten

Bron: FNV Transport & Logistiek, 5 april 2019 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...