Principeakkoord CAO Onderwijsverzorging 2009

Gerelateerde CAO
Onderwijsverzorging
Looptijd
1 januari 2009 t/m 31 december 2009

Loonmutaties
1 januari 2009 structureel 3% met terugwerkende kracht


Arbeidsvoorwaarden
De salarisverhoging bedraagt 3%. Ook komt de gehele WGA-premie in 2009 voor rekening van de werkgever. Meer details leest u in het akkoord, zie de link.


Werkingssfeer WVOI
Deze cao geldt voor APS, CITO, SLO en KPC. Het CPS neemt niet langer deel aan de onderhandelingen. Het CPS heeft aangegeven voortaan op instellingsniveau de arbeidsvoorwaarden vorm te willen geven. Bonden zijn hierover in overleg met het CPS.

Bron: Algemene Onderwijsbond, 3 februari 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...