Principeakkoord CAO AAHG 2009-2010

Gerelateerde CAO
AAHG | ABN Amro Hypotheken Groep
Looptijd
Verlenging tot 1 maart 2010

Loonmutaties
1 januari 2009 structureel 3,5%

Arbeidsvoorwaarden
Voorgesteld wordt om de volgende zinsnede op te nemen in de CAO Sociale gevolgen van organisatieveranderingen: “De CAO Sociale Gevolgen van organisatieveranderingen kan voor de medewerkers van AAHG eerder eindigen als tussen ABN AMRO en/ of AAHG, Fortis Bank Nederland en de bij de CAO Sociale gevolgen van organisatieveranderingen betrokken vakbonden een nieuw sociaal plan wordt overeengekomen”. AAHG zal, indien als gevolg van de integratie, personeel van Fortis in dienst zal treden bij AAHG in overleg treden met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van deze groep medewerkers. Met inachtneming van het benodigde overleg met de Ondernemingsraad en de wettelijke regeling van “overgang van onderneming” (conform de artikelen 7:662 BW e.v.).

AAHG zal éénmalig een totaal bedrag van Euro 10.000,-- bijdragen aan (gezamenlijke)internationale solidariteitsprojecten van FNV, CNV, De Unie en de BBV.
Bron: FNV, 4 december 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...