Onderhandelingsresultaat CAO Curium 2018-2019

Gerelateerde CAO
Curium | Mallinckrodt

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 14 maanden, vanaf 1 oktober 2018 tot 1 december 2019.

Loonsverhogingen
– 3,20% loonsverhoging per 1 oktober 2018

De salarissen van december 2019 zijn de basis voor de 13e maand die uitgekeerd wordt in november (met een correctie in december).

Arbeidsvoorwaarden
– De vakantietoeslag van werknemers die gedurende het jaar meer of minder uren zijn gaan werken wordt naar rato uitbetaald.
– De toeslag bezwarende omstandigheden wordt geïndexeerd met de salarisverhogingen.
– De afspraak over 3 werkervaringsplaatsen wordt voortgezet.

Documenten

Bron: FNV, 10 oktober 2018 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...