Akkoord CAO Sandd en Selekt Mail

Gerelateerde CAO
Postbedrijven | Postverspreiders
Sandd heeft in een persbericht bekend gemaakt, dat het met de vakbonden een cao heeft afgesloten voor postverspreiders.

Een deel van de postverspreiders van nieuwe postbedrijven op de Nederlandse markt werkt nu op opdrachtbasis, in plaats van op basis van een arbeidsovereenkomst. Sandd en Selekt Mail zijn goed voor ruim 80% van de postbestellers bij nieuwe postbedrijven in Nederland. Betrokken partijen willen de cao ook algemeen verbindend laten verklaren.

Tekst van het persbericht
Sandd, het op één na grootste postbedrijf van Nederland, heeft gisteravond samen met Selekt Mail Nederland en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Publieke Zaak, CNV Bedrijvenbond en BVPP de Postverspreiders CAO getekend. In deze CAO zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld voor alle Postverspreiders van de Nieuwe Postbedrijven die de overstap zullen maken naar arbeidsovereenkomsten. Voor een succesvolle uitvoering daarvan is liberalisering van de postmarkt per 1 januari 2009 onontbeerlijk, maar dat lijkt geen probleem nu aan “een voorwaarde die tevens – vanwege de directe belangen van werknemers in deze sector – dichterbij staat dan het Europese speelveld (F. Heemskerk, 26.09.08)” is voldaan.

CAO maakt einde aan onduidelijkheid
Met het sluiten van de Postverspreiders CAO is er een einde gekomen aan de onduidelijkheid over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de postale sector. In de CAO staat helder omschreven wat Postverspreiders met een arbeidsovereenkomst mogen verwachten. Tevens zijn belangrijke afspraken uit het Beginselakkoord bekrachtigd, waarmee partijen de daar uitgestippelde route bevestigen. “Met de ondertekening van deze CAO laten wij zien dat wij onze afspraken keurig nakomen”, aldus Gert-Jan Morsink, CEO van Sandd. “Nu is het aan de politiek om haar afspraken na te komen. Alleen met het volume en de bijbehorende omzet die een snelle liberalisering ons zal brengen, zullen wij in staat zijn een snelle overgang naar arbeidsovereenkomsten te bekostigen.”

Spoedige Algemeen Verbindend Verklaring
Met de ondertekening door Sandd en Selekt Mail Nederland is de CAO van toepassing op ruim 80% van alle Postverspreiders werkzaam voor Nieuwe Postbedrijven. Sandd verwacht dat deze CAO zo spoedig mogelijk Algemeen Verbindend wordt verklaard, zodat alle Nieuwe Postbedrijven die vandaag de dag bestaan, maar ook diegene die nog zullen komen, gebonden worden aan de afspraken hierin gemaakt. Gert-Jan Morsink: “Politiek en sociale partners hebben elkaar gevonden vandaag als het gaat om de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de postale sector. Nu is het van groot belang om door te pakken zodat alle Postbedrijven die met Opdrachtnemers (Postverspreiders werkzaam op basis van een Overeenkomst van Opdracht) werken, mee zullen doen deze stap voorwaarts te zetten.”
Bron: Sandd, 13 november 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...