CAO Atos Origin ten einde

Gerelateerde CAO
Atos Origin
Na tien jaar komt zeer waarschijnlijk CAO Atos Origin, een van de grootste cao’s in de IT-sector, ten einde.

Bemiddelaar Boele Staal ziet na gesprekken met de directie van Atos Origin en vertegenwoordigers van de betrokken vakbonden en de centrale ondernemingsraad (COR), geen mogelijkheden voor verlenging van de cao.


Bemiddelingspoging mislukt
Boele Staal heeft zijn conclusies vorige week in persoon aan de COR van Atos Origin overgebracht. Het is Staal niet gelukt het vertrouwen tussen de directie en de vakbonden te herstellen. Dat was de opdracht die hij van de COR kreeg. Hij adviseert de COR de rol van de vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de onderneming over te nemen. De directie van Atos Origin en de vakbonden zouden volgens Staal op meer strategisch niveau met elkaar in gesprek moeten blijven.


Verder met centrale ondernemingsraad
De COR nam na het vastlopen van de onderhandelingen over de cao van Atos Origin voor 2008 en de eerste echte staking in de Nederlandse IT-sector het initiatief tot de bemiddelingspoging. Wim Lucassen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Atos Origin, is blij met het advies van Boele Staal. Lucassen was er zelf al eerder van overtuigd dat de cao een gepasseerd station is.


Vakbonden ontevreden
De centrale ondernemingsraad zal begin november een besluit nemen over de vraag of de COR de rol van de vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de werkgever Atos Origin zal overnemen. De COR is vooruitlopend op dat besluit al met de directie in gesprek over aanpassingen in de beloningssystematiek per 1 januari 2009. Vakbond De Unie is ontevreden over de uitkomst van het bemiddelingstraject en de bemiddeling van Staal zelf. “Atos Origin had al ondubbelzinnig aangegeven van de cao af te willen en alleen verder te willen onderhandelen met de COR."

Bron: Automatisering Gids, 3 oktober 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...