Onderhandelaarsakkoord CAO Primair Onderwijs 2018-2019

Gerelateerde CAO
Primair Onderwijs | PO

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2018 t/m 28 februari 2019.

Loonmutaties
– 2,5% loonsverhoging per 1 september 2018
– 42% van hun nieuwe maandsalaris eenmalige uitkering per 1 oktober 2018 voor alle leraren in het primair onderwijs
– €750,- eenmalige uitkering per 1 oktober 2018 voor alle leraren in het primair onderwijs

Arbeidsvoorwaarden
– In de nieuwe cao komt een nieuw loongebouw en functiebeschrijvingen voor leraren die recht doen aan de complexiteit van lesgeven in het primair onderwijs;
– Er komt meer professionele ruimte voor de schoolteams;
– Voor vervanging bij zieke leraren geldt de ketenbepaling niet langer. Hierdoor kunnen scholen alles op alles zetten om vervanging te regelen en lesuitval te voorkomen;
– De verplichte functiemixpercentages verdwijnen uit de cao. Er wordt 70 miljoen euro extra toegevoegd aan lerarensalarissen. Scholen, leraren en schoolbesturen gaan zelf over het functiebouwwerk in hun organisatie;
– Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast;
– De cao wordt eenvoudiger, transparanter en beter leesbaar.

Documenten

Bron: FNV, 6 juni 2018 en PO-raad via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...