Principeakkoord CAO HIDHA 2017-2019

Gerelateerde CAO
HIDHA | Huisarts in dienst bij huisarts

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019.

Loonmutaties
– 1,0% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,5% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 0,5% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Artikel 9 Cao Hidha (werktijden) wordt uitgebreid met de afspraak dat als pauze geen vrije tijd is omdat men bijvoorbeeld bereikbaar moet zijn, daar de gebruikelijke vergoeding tegenover moet staan. Indien een werknemer tijdens zijn pauze beschikbaar mo`et zijn, dan wordt hij betaald tegen het normale uurtarief, onafhankelijk of hij wel of niet iets doet.
– De tabel van artikel 21 c Cao Hidha wordt aangepast.

Documenten

Bron: LHV, 26 april 2018 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...