Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2018-2019

Gerelateerde CAO
Uitvaartbranche

Looptijd
Een looptijd van twee jaar: de cao zal gelden van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020.

Loonmutaties
– 2,2% loonsverhoging per 1 mei 2018
– 2,2% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Het maximum van de loonschalen in de cao zal worden verhoogd met 2,5%. Dat noemen we een ‘bijzonder maximum’ en dat staat (uitsluitend) open voor medewerkers die bovengemiddeld goed functioneren.
– Werknemers ontvangen gedurende de looptijd van de cao een eenmalige uitkering ter hoogte van 0,75% in de maand juni 2018. Deze eenmalige uitkering geldt ook voor oproepkrachten.
– Partijen zijn het met elkaar eens dat het van belang is om verdere stappen te zetten ten aanzien van het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Daarom zullen ze gezamenlijk workshops organiseren voor werkgevers en werknemers. Bovendien zullen werkgevers een budget van 0,2% van de bruto loonsom reserveren voor concrete instrumenten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.
– De opzegtermijnen in de cao zijn nu 2 maanden voor de werknemer en 3 voor de werkgever. Vanaf 1 juni 2018 wordt dat 2 maanden voor zowel werknemer als werkgever.
– WW/WGA: Partijen hebben afgesproken om, zodra dat praktisch en formeel mogelijk is, het derde WW-jaar te repareren.

Documenten

Bron: CNV Vakmensen, 19 april 2018 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...